Gjeldende kontingentsatser er etter årsmøtet 12.4.2016:

Årsmøtet vedtar at kontingenten videreføres med kr 400 pr årsverkminimumskontingent kr 1500,-og maksimumskontingent kr 6.000.

I styremøte i Verran Næringsforum 12.5.2016 ble følgende vedtak fattet etter fullmakt fra årsmøtet:

Enkeltmannsforetak uten ansatte skal betale en minimumskontingent på kr 1000,-

Kontingenten kan innbetales til Verran Næringsforum sin konto nr: 4410 09 83 068

Verran Næringsforum er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med eget organisasjonsnummer :  915 313 078