Oversikt alle medlemsbedrifter

Verran Næringsforum har en ambisjon om at de fleste bedrifter og enkeltmannsforetak i kommunen finner det formålstjenlig og nyttig å være medlemmer hos oss. Se egen arkfane Bli Medlem der både Medlemsbetingelser, Vedtekter og Innmeldingsskjema er tilgjengelig.

Nedenfor er det en oppstilling av aktuelle medlemsbedrifter i Verran Næringsforum. Klikk på bedriftsnavnet og bli linket til bedriftens hjemmeside på internett. (Ikke alle bedrifter har egen hjemmeside pr dags dato). 

Bedriftsoversikten blir fortløpende oppdatert.


BEDRIFT KONTAKTINFORMASJON
       Malm Hotell

   Tlf (+47) 912 42 838

   post@malmhotell.no

Salmar Settefisk, avd Follafoss AS

Tlf (+47) 74 15 94 80 

ivan.alstad@salmar.no

Lokalavisa Verran & Namdalseid AS

Tlf (+47) 74 15 73 70

post@lokalavisa.as

MMK Follacell AS

Tlf (+47) 74 12 36 00/ 90 86 45 36

oddmorten.aalberg@mm-karton.com

 

Folla Tech AS


Tlf (+47) 74 12 30 20 

post@follatech.no

  Namdalseid Regnskap AS

Tlf (+47) 468 60 890

janerik@namdregnskap.no

Fosdalen Industrier AS

Tlf (+47) 928 99 348

nils.mollersen@fosdalen.no

 Sparebank 1 SMN

Tlf (+47) 952 99 251

ann.heidi.brenna@smn.no

GK Nord-Trøndelag AS

Tlf (+47) 404 57 444

post.malm@gk.no

Jekta AS

Tlf (+47) 74 15 73 33

post@jekta.as

Beitstadvinduet AS

Tlf (+47) 74 14 81 81

salg@beitstadvinduet.no

Inn på Tunet Trøndelag SA

Tlf (+47) 913 42 853

post@innpatunet.no

Lønnum Bygg AS

Tlf (+47) 469 83 338

runar@lbygg.no

Ventilasjon- og inneklima AS

Tlf (+47) 74 12 31 20 / 99 52 33 82

post@vi-as.no

  Linjeterminalen AS  
   Tangstad Transport AS

Tlf (+47)95 25 68 12

tangstadtransport@gmail.com

  Verran Maskin & Transport  
Turbuss 1

Tlf (+47) 91 00 13 00

post@turbuss1.no

LCI Solutions AS

Tlf 938 78 526

robert.aune@lcisolutions.no

YX Rokseth AS

Tlf (+47) 74 15 73 94

haftor@online.no

Verran Utbyggingsselskap AS

Tlf 941 70 314

jarkir@online.no   

   


Byggmester Sandseter AS

Tlf (+47) 934 24 220

kurt@sandseter.no

PEAB Asfalt Norge  AS

Tlf (+47) 932 51 058

morgan.falck@peabasfalt.no

  H Ressem AS