Om Verran i Samspill (ViS-prosjektet)    

ViS-prosjektet, Verran i Samspill - er et 3 årig utviklings- og omstillings-prosjekt som startet i 2014.

ViS skal være Verran kommune sitt redskap for å stimulere til utvikling og samspill i næringslivet. Den overordnede ViS-målsettinga er å bidra til å utvikle ett robust ognyskapende næringsliv .

Prosjektet's visjon er :

Å være en inspirator for vekst og utvikling

Gjennom aktiv tilrettelegging skal prosjektet skape arenaer og tilbud som kobler lokaltnæringsliv med lokale og eksterne ressurser. Dette krever et tett og nært samarbeid direkte ut mot næringslivet og ikke minst med Verran Næringsforum. Det legges opp til mange samarbeidsaktiviteter fremover i prosjektløpet.

ViS ledes av et styre som består av både "private næringsaktører" og "kommunale/interkommunale aktører".

–       Næringsliv: Per Kosberg – styreleder , Hege Lindstrøm, Toni Solbakken. Jon Uthus - NHO region

–       Kommune: Ordfører Anders Lindstrøm og varaordfører Geir Asle Rotabakk

–       Innovasjon Norge er representert med 1 stk medarbeider

–       Observatører: Rådmann Jacob Almlid VK og Arild Egge NTFK

 

Verran kommune v/Næringsavdelinga innehar sekretariatsfunksjonen i prosjektet.

Verran i samspill skal særlig konsentrere seg rundt tiltaksområdene

Kompetanseutvikling, Nettverksbygging, Ny-etableringer, Spin-off virksomhet og Klyngeetableringer

 

De ulike aktivitetene i ViS vil bli kunngjort fortløpende på felles nettløsning med Verran Næringsforum (VRNF).